สอ.มช. สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 05 เม.ย. 2561 เวลา 09:44 น.
 140
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข  รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล  นายนิกรศักดิ์ กมล  นายวสุ ละอองศรี และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย