ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 07 ก.พ. 2567 เวลา 10:36 น.
 1921

     สอ.มช.ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน
และเงินฝากสะสมทรัพย์ 0.05% ต่อปี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
เป็นต้นไป 

UploadImage