ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอ

ปฎิทินกิจกรรม


25 พ.ย. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ธ.ค. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

27 ธ.ค. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store