ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอ

ปฎิทินกิจกรรม


01 ก.พ. 2566

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

23 ก.พ. 2566

วันตัดยอดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 มี.ค. 2566

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

28 มี.ค. 2566

วันตัดยอดประจำเดือน มีนาคม 2566

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

03 เม.ย. 2566

วันออกใบเสร็จประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store