ตลาดนัดคนออม ตลาดกลางเพื่อ..หมู่เฮาชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

สอ.มช.มีนโยบายเปิด "ตลาดนัดคนออม" ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ให้แก่สมาชิก ...

สอ.มช. มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ ...

พิธีทำบุญสำนักงาน ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันสถาปนา สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มาทำพิธีทำบุญสำนักงาน ...

สอ.มช. สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สอ.มช. สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมงานพิธี “สังขานต์ล่องแม่ข่ามหานที ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

ความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์ถือกำเนิดมาจากปัญหาในปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ระยะแรก การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นใน ...

วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


01 ก.ค. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

22 ก.ค. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ส.ค. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 ส.ค. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ก.ย. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

+ ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store