สอ.มช.เข้าพบปะผู้บริหาร มช. และมอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ประธานกรรมการดำเนินการ ...

มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ประธานกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

+ ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

+ ดูทั้งหมด

อยากเป็นสมาชิก สอ.มช. ต้องทำอย่างไร?

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกใหม่ได้ที่นี่

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


01 มิ.ย. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 มิ.ย. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ก.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

22 ก.ค. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

02 ส.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

เปิดไทม์ไลน์ 'คนละครึ่งเฟส 3' ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนจบโครงการ

ก่อนลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" วันที่ 14 มิ.ย. 64 ชวนเช็คไทม์ไลน์ของโครงการ ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน ไปจนจบโครงการว่าวันไหน เปิดให้ทำขั้นตอนอะไรบ้าง? เช็คที่นี่

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store