ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอ

ปฎิทินกิจกรรม


28 มี.ค. 2566

วันตัดยอดประจำเดือน มีนาคม 2566

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

03 เม.ย. 2566

วันออกใบเสร็จประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 เม.ย. 2566

วันตัดยอดประจำเดือน เมษายน 2566

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

02 พ.ค. 2566

วันออกใบเสร็จประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 พ.ค. 2566

วันตัดยอดประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store