การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


01 เม.ย. 2563

วันออกใบเสร็จประจำเดือน เมษายน

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

27 เม.ย. 2563

วันตัดยอดประจำเดือน เมษายน

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

05 พ.ค. 2563

วันออกใบเสร็จประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 พ.ค. 2563

วันตัดยอดประจำเดือน พฤษภาคม

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

งดออกใบรับรองสุขอนามัย เบรกส่งออกไข่อีก 30 วัน

"เฉลิมชัย" มั่นใจภายในสัปดาห์หน้าไข่ไก่สดจะไม่ขาดตลาด งดส่งออกเพิ่มปริมาณ

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store