ขอเชิญแจ้งความจำนงร่วมทำประชาพิจารณ์

2.เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแจ้งความจำนงร่วมทำประชาพิจารณ์ (คลิ๊กอ่านที่นี่ !)

ประกาศฯ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบ สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ขอเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.มช. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ...

ประกาศผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ตามที่ สอ.มช.ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมบริหารงานสหกรณ์ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


25 พ.ย. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ธ.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

27 ธ.ค. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store