ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน ...

มอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สมทบทุน "ราชสมาทร"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ นำทีมกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. มอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ...

รับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเลือกตั้ง

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา โปรดคลิ๊กที่นี่ >>>

+ ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


01 ก.ย. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

27 ก.ย. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน กันยายน 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ต.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 ต.ค. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 พ.ย. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store