อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

+ ดูทั้งหมด

อยากเป็นสมาชิก สอ.มช. ต้องทำอย่างไร?

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกใหม่ได้ที่นี่

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


02 ส.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 ส.ค. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน สิงหาคม 2564

​วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ก.ย. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

27 ก.ย. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน กันยายน 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ต.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดปี 64 ไทยส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA โตกว่า 38%

"ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" เผยส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA ไทย คาดปี 64 เติบโตกว่า 38% แต่อาจเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวในปีหน้า

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store