สอ.มช. มอบข้าวสารกล้องให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ นำข้าวสารกล้อง ...

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ English and Chinese Summer Camp 2019

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ English and Chinese Summer Camp 2019

คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สอ.มช. ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


01 มี.ค. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มีนาคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 มี.ค. 2562

วันตัดยอดประจำเดือน มีนาคม

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 เม.ย. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน เมษายน

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

06 เม.ย. 2562

วันจักรี

สอ.มช. หยุดทำการ

13 เม.ย. 2562

วันสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562

สอ.มช. หยุดทำการ

ข่าวสาร RSS


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชั่น ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งอัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ดินแดนแห่งความสุขของโลกปี 2562

นิยามคำว่า "ความสุข" ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และมนุษย์ยังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อไขว่คว้าแสวงหาความสุขตามนิยามของตนเอง

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store