โครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2561

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ...

ภาพโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2561

สอ.มช. จัดโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ/สำนัก/สถาบัน ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ...

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

กดเข้าเว็บลิ้งค์เพื่อดูภาพ https://www.savingscmu.or.th/album.php?aid=141

ภาพกิจกรรมโครงการ"เรียนรู้เชิงปฏิบัติการสวนเกษตรอินทรีย์"

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สอ.มช. ได้นำสมาชิก จำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมทำ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด
01 ส.ค. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

03 ก.ย. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 ก.ย. 2561

วันตัดยอดประจำเดือน กันยายน 2561

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ต.ค. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

USD1, Date: 15 Aug 2018 Update: 2, as at 10:05

USD: 1-2
Bank Notes: Buying Rates32.18
Bank Notes: Selling Rates33.48
Buying Rates: Sight Bill-
Buying Rates: TT-
Selling Rates: Bill-DD-TT-

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

กรมบัญชีกลาง เริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของเดือน ก.ค. - ส.ค. 61 เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมกว่า 673 ล้านบาท

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store