สอ.มช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2564

2. รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนแต่ละประเภทสามารถดูได้จากประกาศฯ ตามไฟล์แนบ 3. ขั้นตอนการสมัครการขอรับทุนการศึกษา ...

มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ประธานกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

+ ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

+ ดูทั้งหมด

อยากเป็นสมาชิก สอ.มช. ต้องทำอย่างไร?

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกใหม่ได้ที่นี่

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


05 พ.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 พ.ค. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 มิ.ย. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 มิ.ย. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ก.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดและถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ข้าวลดลง

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store