โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

วันหยุดทำการ สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 12:28 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริม

ขอเชิญกดสมัครที่นี่ >> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 10:50 น.

ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 08:58 น.

เงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชี

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 12:01 น.

วิธีรับมือในวันที่เมืองมีฝุ่นละออง PM.2.5

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:51 น.

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยฯ ประจำปี 2563

สอ.มช. อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ของสหกรณ์ฯ สามารถดาวน์โหลดใบรับรองการเสียดอกเบี้ยฯ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:01 น.

ตรวจสอบการรับเงินปันผลประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 13:32 น.

การคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

โดย admin-ยุบล ฟองรัตน์ -  วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:32 น.

กำหนดการออกใบเสร็จและวันตัดยอดประจำปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09:23 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

อัลบั้มภาพ