โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 14:47 น.

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 09:44 น.

สอ.มช. ร่วมแสดงควมยินดีกับคณะแพทยศาสตร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการ และนางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. ใช้สิทธิสรรหากรรมการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 12:57 น.

พิธีเปิดสำนักงานสาขาสวนดอกแห่งใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มช. และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 13:43 น.

โครงการพบปะและให้ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 14:23 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องยกเลิกประกาศการงดให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานชั่วคราว พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 09:43 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการปลอดหนี้ก่อนเกษียณ พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 ก.ย. 2561 เวลา 08:53 น.

กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 09:20 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องหลักเกณฑ์โครงการออมทรัพย์เกษียณสุข พ.ศ. 2561

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 16:22 น.

หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ.2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ ...

อัลบั้มภาพ