โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 10:31 น.

สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 14:57 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:00 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 17:07 น.

สรุปผลการสรรหากรรมการ สอ.มช. ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 12:26 น.

ขยายเวลาเปิดบัญชีรับถุงผ้ารักษ์โลก CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG

ข่าวดี สอ.มช. ขยายเวลาเปิดบัญชีรับถุงผ้ารักษ์โลก CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เกษียณสุข ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 06 พ.ย. 2562 เวลา 16:40 น.

สอ.มช. มอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 11:27 น.

ภาพกิจกรรมโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ หัวข้อ "ใช้เงินให้เป็นเห็นทางรวย"

สอ.มช. จัดโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณจุฑารัตน์ แสนคำ และผู้ช่วยวิทยากร คุณกฤษณ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10:51 น.

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องโนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ และ น.ส.นนทลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นตัวแทน สอ.มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10:50 น.

สอ.มช. ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่

นายวสุ ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ และดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 10:02 น.

เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลเฉลี่ยคิน ประจำปี

อัลบั้มภาพ