โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 12:48 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 09 ก.พ. 2561 เวลา 13:14 น.

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 12:59 น.

ขอแก้ไขรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ในใบเสร็จรับเงิน สอ.มช. ประจำเดือนธันวาคม 2560

ขอแก้ไขรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ในใบเสร็จรับเงิน สอ.มช. ประจำเดือนธันวาคม 2560 จากเดิม นายนุชิต กั...

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 16:22 น.

หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ.2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 04 ธ.ค. 2560 เวลา 18:12 น.

มอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายสุรชาติ สุวรรณ์ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 30 ธ.ค. 2560 เวลา 11:42 น.

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 10:20 น.

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 คลิกที่นี่

สมาชิกสามารถดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้ตามไฟล์ที่แนบ

โดย admin -  วันที่ 01 พ.ย. 2560 เวลา 18:01 น.

สอ.มช. ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สอ.มช. ...

โดย admin -  วันที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 15:52 น.

สอ.มช. ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2560

อัลบั้มภาพ