โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 10:19 น.

สอ.มช. ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นำโดย นางปรียานุช ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 16:55 น.

โปรโมชั่นพิเศษเทศกาลวันออมแห่งชาติ 1-30 ตุลาคม 2563

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:41 น.

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. ลงคะแนนสรรหากรรมการ

ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.มช. ใช้สิทธิ์ออกเสียงสรรหากรรมการดำเนินการ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 16:34 น.

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช.ลงคะแนนออกเสียงสรรหากรรมการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 17:02 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 16:49 น.

โครงการฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุข

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 14:10 น.

สอ.มช.ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากสหกรณ์ออมทรัพย์

รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษา ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 08 ก.ย. 2563 เวลา 11:38 น.

12 สวัสดิการ สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 17:17 น.

จะเกษียณอายุราชการต้องทำอย่างไร

ดาวน์โหลดเอกสาร เปลี่ยนแปลงหุ้น หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก หนังสือยินยอมหักบำเหน็จบำนาญ

อัลบั้มภาพ