โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-สิริภา บุญสวัสดิ์ -  วันที่ 20 พ.ย. 2566 เวลา 15:51 น.

โครงการพบปะให้ความรู้ทางด้านการเงิน “DINNER TALK 2”

สมัครเข้าร่วมโครงการคลิกที่นี่ !! สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 14:30 น.

ผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จากสมาชิกส่วนงาน

ตามที่ สอ.มช.ได้สรรหาเพื่อตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 จากสมาชิกส่วนงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 พ.ย. 2566 เวลา 14:10 น.

เงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยสูง!

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ย. 2566 เวลา 10:39 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 15:29 น.

รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1.กลุ่มงานที่ 1 2.กลุ่มงานที่ 2 3. กลุ่มงานที่ 3

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 09:19 น.

สถานที่สรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 23 พ.ย. 66

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด กำหนดวันสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 26 ต.ค. 2566 เวลา 13:40 น.

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจากกลุ่มผู้แทนผู้บริหาร มช,และผู้ทรงคุณวุฒิ

>>>> สามารถดูรายละเอียด และวิสัยทัศน์ของผู้สมัครได้ตามเอกสารแนบ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 09:04 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่งานสมาคมฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 พ.ย. 2566 เวลา 09:43 น.

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์

>>สมาชิกสามารถเข้าระบบรับฟังความคิดเห็นที่นี่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 03 พ.ย. 2566 เวลา 13:38 น.

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่งานสมาคมฯ

อัลบั้มภาพ