โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:01 น.

ตรวจสอบการรับเงินปันผลประจำปี

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 13:32 น.

การคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 12:16 น.

ข่าวสาร สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15:05 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

หมายเหตุ: การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

โดย admin-ยุบล ฟองรัตน์ -  วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:32 น.

กำหนดการออกใบเสร็จและวันตัดยอดประจำปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

สอ.มช.มอบเงินในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:26 น.

สอ.มช.เปิดวงเงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชี แล้ว

สอ.มช. ออกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชีธนาคาร "เงินสดพร้อมจ่าย เบิกใช้ตามต้องการ" ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09:23 น.

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 17:02 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 14:06 น.

สส.สอ.มช. เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงิน

ติดตามข่าวสาร สส.สอ.มช. ได้ที่ https://www.facebook.com/samakomcoopcmu

อัลบั้มภาพ