โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 10:21 น.

💸 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) สถาบันการเงินของบุคลากร มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

"หลากหลายเหตุผลที่เชื่อมั่นในสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด"

https://www.youtube.com/watch?v=da366N3QonY

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 12:43 น.

วันหยุดประจำปี 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 09:45 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 15:06 น.

อยากเก็บออมเงินให้งอกเงย ทำอย่างไร? ไปดูกัน!!

ถ้าอยากมีเงินก้อน... ไม่เก็บวันนี้จะเก็บวันไหน??? วันนี้มีวิธีการออมเงินแบบฉบับชาว มช. มาแนะนำ เก็บเงินยังไงให้ออกดอกออกผล? ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 13:56 น.

ทำอย่างไร? เมื่อสมัครใช้บริการ APP.CMU COOP ไม่ได้

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10:01 น.

ใส่หน้ากากอนามัยลดการติดเชื้อโควิด-19

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 13:32 น.

การคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09:23 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 15:56 น.

วีดีทัศน์แนะนำ สอ.มช.

อัลบั้มภาพ