โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 14:40 น.

สส.สอ.มช. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 08:49 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 09:42 น.

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มช.

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ และน.ส.นนทลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้แทนจาก สอ.มช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 10:34 น.

เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก

สอ.มช. เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก ที่มีอายุ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนครบ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 12:57 น.

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องทองกวาว ช...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:39 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

สอ.มช. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่นๆคงเดิม ประกาศ ณ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 14:40 น.

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยฯ ประจำปี 2562

สอ.มช. อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ของสหกรณ์ฯ สามารถดาวน์โหลดใบรับรองการเสียดอกเบี้ยฯ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 16:02 น.

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:00 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 10:37 น.

สอ.มช. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาปนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการสหกรณ์ และน.ส. นนทลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาปนาสถาบันภาษา ...

อัลบั้มภาพ