โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 11:01 น.

ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล 24 กันยายน"

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีวาง พวงมาลาถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 13:43 น.

โครงการพบปะและให้ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 16:42 น.

31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 14:23 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องยกเลิกประกาศการงดให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานชั่วคราว พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 ก.ย. 2561 เวลา 08:53 น.

กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 09:20 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องหลักเกณฑ์โครงการออมทรัพย์เกษียณสุข พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 09:43 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการปลอดหนี้ก่อนเกษียณ พ.ศ. 2561

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 16:22 น.

หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ.2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ ...

โดย admin -  วันที่ 18 ก.ย. 2560 เวลา 14:24 น.

ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ พ.ศ. 2560

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ พ.ศ. 2...

อัลบั้มภาพ