สอ.มช.แจกหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. รับหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน ในโครงการ"สอ.มช. รณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควัน" ...

โครงการ "หนังสั้นและการออม"

สอ.มช. ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการ“หนังสั้นและการออม” เพื่อให้บุตรของสมาชิกเรียนรู้วิธีการทำหนังสั้น ...

โครงการสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2561

รับสมาชิกเข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2561 ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม ในปี 2561

สมาชิกสหกรณ์ฯ ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ของ สอ.มช. ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561 ได้เร็วๆนี้ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด
02 เม.ย. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

12 เม.ย. 2561

วันสงกรานต์ 12-16 เมษายน

สอ.มช. หยุดทำการ

25 เม.ย. 2561

วันตัดยอดประจำเดือน เมษายน 2561

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 พ.ค. 2561

วันแรงงานแห่งชาติ

สอ.มช.หยุดทำการ

02 พ.ค. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

USD1, Date: 20 Apr 2018 Update: 2, as at 16:20

USD: 1-2
Bank Notes: Buying Rates30.13
Bank Notes: Selling Rates31.43
Buying Rates: Sight Bill-
Buying Rates: TT-
Selling Rates: Bill-DD-TT-

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

สรรพากรรับเตรียมเก็บภาษีรางวัลสลากจากปัจจุบัน 0.25% เป็น 2%

สรรพากรรับเตรียมเก็บภาษีรางวัลสลากจากปัจจุบัน 0.25% เป็น 2% เหตุอากรเดิมใช้มาแล้วถึง 36 ปี

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store