โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 09:47 น.

อัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณา อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 ม.ค. 2562 เวลา 14:54 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 09:35 น.

คณะจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในแอฟริกาใต้ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สอ.มช.

คณะจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในแอฟริกาใต้ (ACCOSCA : African Confederation of Cooperative ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 11:46 น.

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธาน และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 14:45 น.

สอ.มช. มอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านโปงถืบ

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ พร้อมฝ่ายจัดการ สอ.มช. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล ...

อัลบั้มภาพ