โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 ม.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 15:10 น.

ข่าวสารปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 12:45 น.

ข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 09:10 น.

ข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:25 น.

ข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 09:05 น.

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ส.ค. 2565 เวลา 09:45 น.

แจ้งการตรวจ ATK ให้สมาชิกที่เข้าร่วมบวชเนกขัมมจาริณี 65 ทราบ

สมาชิกต้องการทราบรายละเอียดอื่น กรุณาติดต่อน้องหนิง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายเลข 053943625

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 13:50 น.

เปิดให้กู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ"เงินปันผล"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 15:14 น.

แจ้งผลการสมัคร และกำหนดการปฏิบัติธรรม "บวชเนกขัมมจาริณี" ประจำปี 2565

เรียน สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ