โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 11:35 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผลแล้ว

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 น.

สอ.มช.เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก ทาง LINE Official Account

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 16:21 น.

หุ้นกู้คืออะไร? สอ.มช. ลงทุนในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิกับ บมจ.การบินไทยเพียง 2.5% ของทุนดำเนินงานเท่านั้น

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 12:25 น.

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:06 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สอ.มช. ประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 13:10 น.

สอ.มช.มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบวาตภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ประธานกรรมการ และนายวสุ ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ และฝ่ายจัดการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 09:47 น.

สอ.มช.ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ ของ สอ.มช. หลังสมาชิกเกษียณอายุราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และ นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัด...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 11:04 น.

สอ.มช.เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 15:05 น.

สอ.มช.ให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

อัลบั้มภาพ