โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 15:43 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพบปะและให้ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 15:29 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเกษียณสัมพันธ์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 15:32 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ"ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 14:25 น.

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2561

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 15:26 น.

ภาพโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2561

สอ.มช. จัดโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ/สำนัก/สถาบัน ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 11:54 น.

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

กดเข้าเว็บลิ้งค์เพื่อดูภาพ https://www.savingscmu.or.th/album.php?aid=141

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 14:42 น.

ภาพกิจกรรมโครงการ"เรียนรู้เชิงปฏิบัติการสวนเกษตรอินทรีย์"

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สอ.มช. ได้นำสมาชิก จำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมทำ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 10:56 น.

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 10:51 น.

ร่วมงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่

กรรมการและฝ่ายจัดการ สอ.มช. นำโดย นายประหยัด กาวิชัย นายนิกรศักดิ์ กมล กรรมการ และนางปรียานุช กันมะโน ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 16:22 น.

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

อัลบั้มภาพ