โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 16:00 น.

ตลาดนัดคนออม ตลาดกลางเพื่อ..หมู่เฮาชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

สอ.มช.มีนโยบายเปิด "ตลาดนัดคนออม" ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ให้แก่สมาชิก ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20 น.

สอ.มช. มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 11:52 น.

พิธีทำบุญสำนักงาน ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันสถาปนา สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มาทำพิธีทำบุญสำนักงาน ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 เม.ย. 2565 เวลา 11:19 น.

สอ.มช. สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สอ.มช. สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมงานพิธี “สังขานต์ล่องแม่ข่ามหานที ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 15:50 น.

ประธานกรรมการเข้าพบปะสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช ประธานกรรมการดำเนินการ และ ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 11 มี.ค. 2565 เวลา 17:10 น.

ประกาศ สส.สอ.มช. รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล "หมุนวงล้อมอบโชควันประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:34 น.

แจกหน้ากากอนามัย N95

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 14:52 น.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้โอวาทคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 11:09 น.

สอ.มช.หมุนวงล้อมมอบโชควันประชุมใหญ่

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้กำหนดรางวัล “หมุนวงล้อมอบโชควันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 16:36 น.

รายงานกิจการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

กดอ่านรายงานกิจการ ประจำปี 2564 >>> https://www.savingscmu.or.th/uploads/journal/20220207902388nhnc2G.pdf ...

อัลบั้มภาพ