โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 15:14 น.

ประธานกรรมการเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 14:24 น.

โครงการอบรมเสริมทักษะ หัวข้อ “ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับรุ่นใหญ่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 10:33 น.

โครงการอบรมอาชีพเสริม หัวข้อ “การจักสานจากเส้นตอก”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09:17 น.

ผู้จัดการเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:52 น.

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก สอ.มช. ประจำปี 2562

สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562 ทุนสำหรับสมาชิก ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 13:02 น.

ร่วมงานทักษิณานุประทานแด่บุรพชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 17

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ ร่วมงานทักษิณานุประทานแด่บุรพชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลเพิ่มบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 13:03 น.

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ครบรอบ 43 ปี

วันที่ 25 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด จัดทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 10:53 น.

“สอ.มช. ร่วมลดโลกร้อน งดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน”

“สอ.มช. ร่วมลดโลกร้อน งดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน” โดยจะมอบถุงผ้าให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 14:23 น.

สอ.มช. มอบข้าวสารกล้องให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ นำข้าวสารกล้อง ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 มี.ค. 2562 เวลา 15:15 น.

คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สอ.มช. ...

อัลบั้มภาพ