โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 13 พ.ค. 2567 เวลา 10:17 น.

จำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดเสื่อมสภาพ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 26 เม.ย. 2567 เวลา 15:49 น.

จำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดเสื่อมสภาพ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 24 เม.ย. 2567 เวลา 10:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 06 มี.ค. 2567 เวลา 10:13 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:44 น.

สอบราคาจัดจ้างทำหลังคามุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหลังคา เพื่อคลุมหลังคาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

สอบถามราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกผ่านเว็บไซต์และมือถือ (Real-Time)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น.

จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 15:39 น.

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 เม.ย. 2563 เวลา 15:14 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อคอมพิเตอร์และอุปกรณ์อื่น

อัลบั้มภาพ