โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:44 น.

สอบราคาจัดจ้างทำหลังคามุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหลังคา เพื่อคลุมหลังคาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

สอบถามราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกผ่านเว็บไซต์และมือถือ (Real-Time)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น.

จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 15:39 น.

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 เม.ย. 2563 เวลา 15:14 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อคอมพิเตอร์และอุปกรณ์อื่น

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 13:33 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 14:45 น.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 10:09 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 พ.ค. 2561 เวลา 08:41 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

อัลบั้มภาพ