โดย admin -  วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 15:39 น.

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 เม.ย. 2563 เวลา 15:14 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อคอมพิเตอร์และอุปกรณ์อื่น

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 13:33 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 14:45 น.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 10:09 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 พ.ค. 2561 เวลา 08:41 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 เม.ย. 2561 เวลา 16:14 น.

ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาสหกรณ์ ชั้น 1

โดย admin -  วันที่ 02 พ.ย. 2560 เวลา 10:33 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร

อัลบั้มภาพ