สอบราคาจัดจ้างทำหลังคามุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 1

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:44 น.
 740

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหลังคา
เพื่อคลุมหลังคาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้


ยื่นซองสอบราคา ได้ที่งานธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้แยกซองเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอบราคาได้ที่เว็บไซต์ www.savingscmu.or.th ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 – 5 ตุลาคม 2565

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-943651-4 ต่อ 110-112 ในวันและเวลาทำการ

UploadImage