โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:26 น.

สอ.มช.ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 น.

สอ.มช.เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก ทาง LINE Official Account

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 เม.ย. 2563 เวลา 15:14 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อคอมพิเตอร์และอุปกรณ์อื่น

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 12:25 น.

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 13:28 น.

สอ.มช.ปลดล๊อคโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14:17 น.

วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 13:33 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:06 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สอ.มช. ประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 05 มี.ค. 2563 เวลา 15:21 น.

แจ้งผู้รับผลประโยชน์

อัลบั้มภาพ