กู้พิเศษการเคหะสงเคราะห์กับ สอ.มช.ถูกและดีกว่าชัวร์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 12 มิ.ย. 2566 เวลา 09:23 น.
 8381

🏠 สินเชื่อโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 🏠
 

🟧    ตามที่ สอ.มช.ได้ส่งแผ่นประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะโครงการพิเศษ ไปยังสมาชิกทุกท่านโดยแจ้งอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเป็นอัตราร้อยละ 3.77 และอัตราดอกเบี้ยหลังหักเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 3.32 นั้น  สอ.มช.ขอแก้ไขอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นร้อยละ 4.23 และ 3.70 ตามลำดับ


🟧    อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลกับสมาชิกที่กู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ทุกสัญญา

🟧 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป


🙏🙏🙏 สอ.มช.ขออภัยในการจัดพิมพ์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน มา ณ ที่นี้

 
UploadImage
 

โปรดคลิกอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เป็นไปตามเอกสารประกอบแนบท้าย