ทำอย่างไร? ถ้ายังไม่ได้รับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือทำสมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย!!

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 10 ม.ค. 2567 เวลา 11:24 น.
 1101
👉 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วยังไม่ได้ติดต่อรับสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ ..ติดต่อรับด่วน!! อย่าลืมถือ🪪 บัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย ยื่นสมัครเป็นสมาชิกสาขาไหนติดต่อรับที่สาขานั้นเลยครับ
👉 หากเคยได้รับสมุดคู่ฝากแล้วแต่สูญหาย 👉 ไปแจ้งความหายที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานที่ทางราชการออกให้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอออกสมุดเล่มใหม่ มีค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ เล่มละ 30 บาท

UploadImage
UploadImage