ทุนสนับสนุนการศึกษา สอ.มช. ประจำปี 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 10:33 น.
 6997

**** สอ.มช.จะเปิดให้สมาชิกกรอกแบบขอรับทุนทางออนไลน์ Google Forms ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.****

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
สมาชิกโปรดทราบ ...
    --อ่านหลักเกณฑ์การให้ทุนแต่ละประเภท และพิจารณาเลือกสมัครขอรับทุนประเภทที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
   --
เตรียมไฟล์เอกสารให้พร้อม ก่อนกรอกแบบขอรับทุนนะคะ

สมัครขอรับทุนที่นี่
--กรอกใบสมัครขอรับทุน   คลิกที่นี่!!!
--ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน คลิกที่นี่!!