สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 10:23 น.
 110
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์  กรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2563 จำนวน 50,000.00 บาท เพื่อสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UploadImage