ภาพโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน ในรูปแบบดินเนอร์ทอล์ค หัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่ธุรกรรมการเงินในยุคดิจิตัล”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 09:26 น.
 233
สอ.มช. จัดโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน ในรูปแบบดินเนอร์ทอล์ค หัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่ธุรกรรมการเงินในยุคดิจิตัล” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฮวดไฉ้ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณนพรัตน์ วรสุข ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการเงินสดลูกค้า และดูแล Product Business Solution/Digital Payment Solution / Mobile Application/ Cooperative segment/Hospital Segment บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาบรรยายพิเศษ โดยมี ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ และประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ และประธานกรรมการเงินกู้ ให้เกียรติปิดโครงการ