เงินโอนของสมาชิกท่านใด?

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 05 เม.ย. 2562 เวลา 12:38 น.
 667
สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ผ่านสาขาของธนาคาร ที่ สอ.มช. ได้เปิดบัญชีไว้ และยังไม่ได้แจ้งสหกรณ์ โปรดนำหลักฐานการโอนเงินเพื่อมาติดต่อขอสมาชิกโปรดแจ้งสหกรณ์เพื่อดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเองในการนำเงินเข้าฝากบัญชี นำชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินกู้ เป็นต้น

หมายเหตุ หากยอดเงินดังกล่าวไม่มีผู้มาติดต่อนานเกิน 5 ปี สอ.มช. จะตัดเข้าเป็นเงินทุนสำรองของ สอ.มช. ต่อไป


UploadImageUploadImage