คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 01 มี.ค. 2562 เวลา 15:15 น.
 181
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สอ.มช. ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

UploadImage