สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:42 น.
 51
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย จำนวน 200,000.00 บาท เพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000.00 บาท และ กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000.00 บาท โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง สำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UploadImage