สอ.มช. ร่วมแสดงควมยินดีกับคณะแพทยศาสตร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 09:44 น.
 29
ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการ และนางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. UploadImage