พิธีเปิดสำนักงานสาขาสวนดอกแห่งใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 12:57 น.
 205
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มช. และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด สาขาสวนดอกแห่งใหม่ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. พร้อมทั้งกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์อาหารหอพักพยาบาล 9UploadImage