รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 15:29 น.
 1478
1.กลุ่มงานที่ 1

UploadImage

2.กลุ่มงานที่ 2

UploadImage

UploadImage

3. กลุ่มงานที่ 3

UploadImage

UploadImage