พิธีทำบุญสำนักงาน ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันสถาปนา สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 11:52 น.
 439
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มาทำพิธีทำบุญสำนักงาน เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สอ.มช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกและฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงาน สอ.มช.
UploadImage