สอ.มช. สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 12 เม.ย. 2565 เวลา 11:19 น.
 496
สอ.มช. สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมงานพิธี “สังขานต์ล่องแม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2565
UploadImage
 
ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการ นางบุษบา ใจจันทร์ รองผู้จัดการ และนางสาวนนทลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมงาน และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพิธี “สังขานต์ล่องแม่ข่ามหานทีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ุเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 จัดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ ถนนอัษฎาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำแม่ข่ามีความเข้าใจในคุณค่าและความหมายของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มาช่วยกันปฏิบัติเพื่อขจัด ละเลิก สิ่งไม่ดีงามต่างๆ ที่เคยได้กระทำกับแม่น้ำข่า รวมทั้งการปฏิบัติต่อแหล่งน้ำ แม่น้ำและลำน้ำสาขาทุกสายด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ให้กลับมาเป็นสายน้ำแห่งชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2565 ซึ่งตรงกับวันสังขานต์ล่องตามปฏิทินล้านนา โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นิมนต์พระครูปลัด อานนท์ วิสุทฺโธ เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ วัดล่ามช้าง มากล่าวคำไหว้สาแม่ข่ามหานที และคำบูชาเจดีย์ทราย พร้อมทั้งตักน้ำชัยมงคล เทลงในคลองแม่ข่า เพื่อเป็นสิริมงคล และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีลอยสังขานต์และจุดประทัด ขจัดสิ่งอัปมงคล