สอ.มช.เข้าพบปะผู้บริหาร มช. และมอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 09:31 น.
 91
       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการอำนวยการ  พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เข้าพบปะผู้บริหารและมอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร นักศึกษาเก่าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ให้การต้อนรับและรับมอบเงินดังกล่าว  ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 UploadImage