โครงการดูแลสุขภาพทางช่องปากด้วยวิธีขูดหินปูน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:36 น.
 90

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการดูแลสุขภาพทางช่องปากด้วยวิธีขูดหินปูน โดย สอ.มช. ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางช่องปาก และให้บริการขูดหินปูนแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564  ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน
UploadImage