เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 10:34 น.
 413
 สอ.มช. เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก ที่มีอายุ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนครบ 8 ปี จากเดิม โอนเงินเข้าบัญชีหลังวันเกิด เป็นโอนเข้าบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 และ 31 ของทุกเดือน 
1. สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดระหว่างวันที่ 1-15 สหกรณ์จะจ่ายเงิน ในวันที่ 15 ของเดือน หรือวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ 15
2. สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดระหว่างวันที่ 16 - 31 สหกรณ์จะจ่ายเงินในวันทำการสุดท้ายของเดือน มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

UploadImage