วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14:04 น.
 1233

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์  สอ.มช.จึงยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ประจำเดือนของสมาชิกเดิมโดยสมาชิกสามารถดูใบเสร็จประจำเดือนของตนเองได้ผ่านระบบ CMU COOP  WEB APPPLICATION และ MOBILE  APPLICATION  หรือติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่งานการเงินทั้ง 2 แห่ง หลังวันเปิดทำการที่สองของเดือนถัดไป
UploadImage

UploadImage