โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:19 น.

เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก

สอ.มช. เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก ที่มีอายุ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนครบ ...

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 09:36 น.

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

โดย admin -  วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

สวัสดิการ กรณี สมาชิกเสียชีวติ

อัลบั้มภาพ