โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:58 น.

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 17:07 น.

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 14:20 น.

เปิดให้กู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ"เงินปันผล"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ต.ค. 2565 เวลา 14:04 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ส.ค. 2566 เวลา 10:05 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 10:33 น.

ข่าวดี!!! กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่อนยาว 12 เดือน โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในมช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 14:02 น.

เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้เคหะสงเคราะห์สอ.มช.กับสถาบันการเงิน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 14:37 น.

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:45 น.

เงินกู้เบิกเกินบัญชี ( O/D ) สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานมช.ชั่วคราว

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 22:59 น.

หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิก

อัลบั้มภาพ