โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:26 น.

สอ.มช.ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 10:19 น.

สอ.มช. ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นำโดย นางปรียานุช ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 08 ก.ย. 2563 เวลา 11:42 น.

12 สวัสดิการของ สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 ต.ค. 2563 เวลา 15:25 น.

งานมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้จัดงาน "มุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 17:05 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14:17 น.

วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 15:39 น.

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 11:03 น.

สอ.มช.มอบเงินสมทบทุนราชสมาทร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โดยคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการ โดยมี ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 03 ก.ย. 2563 เวลา 15:23 น.

สอ.มช.ขยายวงเงินกู้สามัญ กู้สูงสุดได้ถึง 2.5 ล้านบาท

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:33 น.

งดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ