โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 09:36 น.

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 14:45 น.

สอ.มช. มอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านโปงถืบ

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ พร้อมฝ่ายจัดการ สอ.มช. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 10:58 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 14:45 น.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

โดย หัวหน้างานธุรการ-ภัทรา กิตติประภัสสร -  วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 11:35 น.

ขอเชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมใหญ่ฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 ก.ย. 2561 เวลา 08:57 น.

กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

โดย admin -  วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

สวัสดิการ กรณี สมาชิกเสียชีวติ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 ม.ค. 2562 เวลา 14:52 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 13:07 น.

อัตราดอกเบี้ยงเงินฝาก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 10:09 น.

สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ประจำปี 2561

อัลบั้มภาพ