ให้การต้อนรับคณะจาก สอ.เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูตาก จำกัด

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 02 ก.ค. 2567 เวลา 16:12 น.
 95
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ และนางบุษบา ใจจันทร์ รองผู้จัดการ ให้การต้อนรับนางสาวพรทิพ ทองสูบ ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาครูตาก จำกัด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน สอ.มช.