🏆 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดี ด้านบริหารจัดการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 09:43 น.
 49
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดี ด้านการบริการจัดการ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติให้กับ สอ.มช. เป็นอย่างมาก