ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 15 พ.ค. 2567 เวลา 12:05 น.
 14
วันนี้ 15 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับนายวิราช ป้อมบ้านต้า ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด