ให้การต้อนรับคณะจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 29 มี.ค. 2567 เวลา 16:32 น.
 64
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับคณะจากสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน สอ.มช.