โครงการ สอ.มช.พาท่องโลกวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 13 พ.ย. 2566 เวลา 10:26 น.
 304
ภาพบรรยากาศโครงการ "สอ.มช.ท่องโลกวิทยาศาสตร์ และดาราสตร์" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร "NARIS" อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 🔮