มอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 15:19 น.
 100
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 15,000.00 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนในการมอบทุนในครั้งนี้