📌 พบปะสมาชิกสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ EP 2 "คิดจะกู้ คิดถึงอ้ายกรณ์"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 26 พ.ค. 2566 เวลา 15:36 น.
 219
🟠 วันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบหมายให้นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ และนายธวัชชัย วุฒิเจริญ หัวหน้างานสินเชื่อ เป็นวิทยากร ร่วมเสวนาเรื่อง "คิดจะกู้ คิดถึงอ้ายกรณ์ " กับสมาชิก (คนรุ่นใหม่) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ🔸