สอ.มช.เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 🏛

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 12:17 น.
 288
🟠รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ 🚐นำคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 🏛 ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 🤹เพื่อพบปะเยี่ยมชมกิจการ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกัน ตลอดจนเพื่อหาแนวทางปล่อยเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ลูกค้าใหม่ 🟠