ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 12:56 น.
 280
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทน สอ.มช. วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566