โครงการ "หนังสั้นและการออม"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11:34 น.
 49

UploadImageสอ.มช. ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการ“หนังสั้นและการออม” เพื่อให้บุตรของสมาชิกเรียนรู้วิธีการทำหนังสั้น เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์และการออมเงิน โดยรับสมัครบุตรของสมาชิกอายุระหว่าง 13 - 18 ปี จำนวน 30 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 2 เมษายน –  7 พฤษภาคม 2561