ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ DINNER TALK 2022

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 11:06 น.
 675

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 พ.ย. 65 

แจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ  วันที่ 7 ธ.ค. 65  ผ่านทาง SMS 

ชำระเงินมัดจำ  300.- บาท วันที่ 7-9 ธ.ค. 65 (หลังได้รับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ)  

สมัครเข้าร่วมโครงการคลิกที่นี่ !!! 

UploadImage