แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายได้และรายจ่าย ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 14:11 น.
 143
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่องแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายได้และรายจ่าย ประจำปี 2561