สอ.มช. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 10:39 น.
 161
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หน้าอาคารคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่