งดให้บริการด้านสินเชื่อ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 05 ก.พ. 2561 เวลา 13:44 น.
 82
สอ.มช. งดให้บริการด้านสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2561เนื่องจากมีผู้ใช้บริการถอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจำนวนมาก