สอ.มช.เปิดวงเงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชี แล้ว

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:26 น.
 1960
สอ.มช. ออกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชีธนาคาร
"เงินสดพร้อมจ่าย  เบิกใช้ตามต้องการ"
ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

UploadImage