งานมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 05 ต.ค. 2563 เวลา 15:25 น.
 190
           สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้จัดงาน "มุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563" ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแทนคำขอบคุณ และแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ปีนี้่ สมาชิกสอ.มช. เกษียณจำนวน 221 คน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 112 คน

           เพื่อความเป็นสิริมงคล สอ.มช. ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ สืบชะตา และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพุทธมนต์ ให้แก่สมาชิก  เสร็จพิธีทางศาสนาได้รับประทานอาหารร่วมกัน

           ในการนีื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช รองประธานการคณกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลำพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ประธานในพิธี
UploadImage

UploadImage

UploadImage