ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 12:57 น.
 66
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2  สำนักบริการวิชาการ มช.