ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:39 น.
 1272
สอ.มช. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่นๆคงเดิม  ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563

UploadImage