สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 10:31 น.
 70
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท และสมทบทุนกองทุน 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท โดยมี ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UploadImage