สอ.มช. มอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 06 พ.ย. 2562 เวลา 16:40 น.
 173
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย สอ.มช. สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 8 ทุนๆละ 15,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น2 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช.
UploadImage